Holdninger som sikrer kvalitet i leveransen

  • Kundens forventninger skal avklares på forhånd

  • Kunden skal ha en konkret avtale før oppdraget påbegynnes

  • Skapte verdier tilhører kunden – Vi tar ikke bonuser og/eller eierandeler

  • Vi bruker nettverk uten noen avhengighet eller økonomiske bindinger

  • Vi sørger for kompetanseoverføring til våre kunder

  • Vår valgte metodikk skal være effektiv for våre kunder

  • Vi gjør det akademiske til praktisk handling hos kunden

  • Våre medarbeidere og vårt nettverk har høy teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse

  • Vi evaluerer alltid våre oppdrag sammen med oppdragsgiver

eiers-verdier

Resultatet er troverdig ledelse som bygger en kultur som styrker eiers – og selskapets verdier.