Sammen skaper vi løsninger som gir resultater

Struktur og kompetanse skaper troverdighet!

Vi forholder oss til Eierstyring og Selskapsledelse som en profesjon, og har siden 1994 systematisert teoretisk – og erfaringsbasert kompetanse innen eierstyring, styrearbeid og daglig ledelse. Dette er grunnlaget for Troverdig ledelse som vårt konsept og vår metodiske tilnærming. Troverdighet gir tillit og styrker strategiarbeidet og gjennomføringskraften for å oppnå de mål som eierne har satt.

Nettverk gir kvalitet og bredde!

Vi har etablert gode relasjoner til en rekke spesialiserte fagmiljø. Disse fagmiljøene finnes på universiteter, høgskoler og firma, og er innen ledelse, forskning, jus, markedsføring, kommunikasjon, revisjon, økonomi og finans. Vår bevisste bruk av nettverk gir våre kunder fordeler og er et bidrag til å sikrer høy kvalitet i de oppdrag vi gjennomfører.

Vi har hovedsete i Trondheim, men er geografisk uavhengig. Personer som ønsker nærmere informasjon om karrieremuligheter er velkommen til å ta kontakt. Enhver henvendelse behandles konfidensielt.

John Syrstad

John Syrstad Partner

Kontorsted: Trondheim

Erfaring

 • Eierskap i flere virksomheter
 • Styreledelse i private og offentlige selskaper i ulike bransjer, herunder eksport
 • Senior Rådgiver i to av verden største revisjons- og konsulentselskaper
 • Kjøp/Salg av virksomheter
 • Kjedeutvikling hvor dagens virksomhet har over 50 enheter
 • Administrerende direktør i to mellomstore virksomheter, det ene med 11 datterselskaper
 • Utvikling og gjennomføring av ulike utdanningsprogram
 • Salgssjef og Markedssjef i større IT virksomhet
 • Personalsjef i Regionalt sykehus
 • Styreledelse i frivillige organisasjoner
 • Medlem av Kommunestyre og leder av politisk parti i kommune
 • Flere ulike lederoppgaver i Forsvaret, herunder logistikkansvar for Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag

Utdanning

 • Offiser fra Hærens Krigsskole
 • Bedriftsøkonom fra BI
 • Trener med utdanning fra Idrettshøyskolen
 • Innovasjonsarkitekt fra Stiftelsen Innovatorium
Telefon:

(+47) 936 04 401

Mail: syrstad@styringspartner.no
torgeirskirstad

Torgeir Skirstad Partner

Kontorsted: Trondheim

Erfaring

 • Forsikringsrådgiver i privatmarkedet
 • Forsikringsrådgiver for bedrifter innen pensjon og personalforsikringer
 • Regiondirektør for Gjensidige Nor Spareforsikring
 • Regiondirektør for Vital Forsikring ASA
 • Regionbanksjef DNB Bank ASA
 • Styreleder for toppidrett og andre frivillige organisasjoner
 • Rådgiver for nyetablerte bedrifter
 • God erfaring med merkevarebygging og mediastrategier
 • God erfaring med vekststrategier

Utdanning

 • Bedriftsøkonom ved Trondheim Økonomiske Høgskole
 • Autorisasjonseksamen for Skadeforsikring
 • Autorisasjonseksamen for Livsforsikring
 • Topplederutdanning konsern
 • Mediatrening/kurs konsern
Telefon:

(+47) 917 05 269

Mail:torgeir@styringspartner.no

Frode Johansen

Frode Johansen Partner

Kontorsted: Trondheim

Erfaring

 • 20 års erfaring som CFO i bedrift med 2500 ansatte og 3 mrd i omsetning
 • Personalleder i større transportselskap
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Økonomiske analyser og lønnsomhetsvurderinger
 • Prosjektledelse
 • Kontraktsforhandlinger
 • Organisasjonsutvikling

Utdanning

 • Offiser fra Hærens Krigsskole
 • Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø
Telefon:

(+47) 922 45 688

Mail: frode@styringspartner.no

 

Stig Jacobsen Partner

Kontorsted: Trondheim

Erfaring

 • Over 20 års ledererfaring fra finansbransjen som Daglig leder/Regiondirektør/leder i ulike banker og finansinstitusjoner
 • Lang erfaring fra analyse, forvaltning og megling av finansielle instrumenter i ulike banker og forvaltningsmiljø
 • Faglig leder finansielle instrument
 • Rådgivende salg av finansielle produkter
 • Investeringsrådgivning formuende kunder
 • Operativ salgsledelse
 • Lang erfaring fra utviklings-/endrings orientert ledelse
 • Prosjektledelse for prestasjonsutvikling
 • Eiendomsutvikling
 • Kjøp salg av bedrifter
 • Styreledelse eiendomsutvikling
 • Styreledelse i idretts organisasjoner

Utdanning

 • Siviløkonom
 • Autorisert Finansiell Rådgiver (AFR)
 • Lederutdanning konsern
 • Salgslederutdanning
 • Idrettsleder 1 og 2 Norges Fotballforbund
 • Autorisasjonseksamen Skadeforsikring privat og næring
Telefon:

(+47) 90 60 31 24

Mail: stig@styringspartner.no