Målrettet kompetanseutvikling

Vi kan også levere kurs og seminarer direkte eller via organisasjoner, eller bedriftspesifikke program. Vi gjennomfører både tema- dags- og flerdagsprogram.

Eierstyring i privat virksomhet

Programnummer: 101
Mål:Deltakerne skal få en god oversikt over formelle rammer for selskaps organisering. Ulike selskapsformer og hvilke mandat og myndighet eierne har. Deltakerne skal kjenne til ulike eiersituasjoner, og formelle forhold på Generalforsamling og årsmøter, og få gode eksempler på hvordan dette håndteres i praksis. Eiers handlingsrammer gjennom vedtekter, kapitalsituasjon, ansvar og myndighet blir gjennomgått.

Målgruppe: Aksjonærer, styremedlemmer og ledende ansatte som har en rolle i selskapet og som skal samhandle med styret. Personer som er i en eier- eller styreposisjon, eller personer som ønsker å bli valgt inn i et styre.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-

Eierstyring i offentlig virksomhet

Programnummer: 201
Mål:Deltakerne skal få en oversikt over rammer og forhold for utvikling av en god eierskapsmelding for sin kommune -eller fylkeskommune. Deltakerne skal kjenne til ulike selskapsformer, hvordan eierne har myndighet til å endre vedtekter, sette rammer og mål, samt velge styre.

Målgruppe: Personer som er folkevalgte i kommunestyre, formannskap eller fylkesting. Rådmenn og andre i kommunen som skal bidra til utvikling og oppfølging av eierskapsmeldinger.  Personer som er styremedlemmer eller ledende ansatte i offentlig eide selskap.

Gjennomføres over to dager

Pris kr: 2 900,- pr dag,

tilsammen kr. 5 800,-

Styrearbeid

Programnummer: 301
Mål:Deltakerne skal få innføring og eksempler på hvordan dette håndteres i praksis for å sikre godt styrearbeid.
Deltakerne skal føle seg trygge på hva styrearbeid innebærer i praksis..  

Målgruppe: Deltakerne skal få en god oversikt over de formelle rammer som gjelder for eierskap, styrearbeid og ledelse. Personer som er aksjonærer, enten som privatpersoner eller gjennom kommunale posisjoner, og skal kunne møte på en generalforsamling. Personer som er valgt eller ønsker å bli valgt inn i et styre enten fra aksjonærer eller som ansatt valgt.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-

Styret – Organisering og disponering av ressurser

Programnummer: 301.1
Mål:Deltakerne skal gjennomgå styrets lederansvar og ansvar for organisering og ledelse av selskapet. Faglig grunnlag, oppgaver og roller for styrets medlemmer. Sikre at det blir utarbeidet planer, og sikre vedtak i styremøte. Gjennomgå og vurdere muligheter for styret og daglig leder for å oppnå målsatte resultater. Styrets egenutvikling.

Målgruppe: Aksjonærer, styremedlemmer og ledende ansatte som har en rolle i selskapet og skal samhandle med styret. Personer som er i en eier- eller styreposisjon, eller personer som ønsker å bli valgt inn i et styre.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-

Styret – Strategi og gjennomføring

Programnummer: 301.2
Mål:Deltakerne skal få en oversikt over styrets oppgaver innenfor strategiprosesser, planverktøy, budsjettering og økonomiske sammenhenger. Styrets muligheter innenfor økonomi og egenkapital, grunnlag for kapitalendringer og evnt. emisjoner. Styrets resultatansvar gjennom oppfølging av planer og budsjett.

Målgruppe: Aksjonærer, styremedlemmer og ledende ansatte som har en rolle i selskapet og som skal samhandle med styret. Personer som er i en eier- eller styreposisjon, eller personer som ønsker å bli valgt inn i et styre.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-

Styret og målrettet ledelse

Programnummer: 301.3
Mål:Deltakerne skal få en oversikt over styrets handlingsrom og muligheter. Styrets ansvar for planlegging og oppfølging.  Deltakerne skal se på egne samhandlingsområder i styret. Styret skal også se på sine egne mål- og resultatmuligheter. Et målrettet styre oppnår resultater. 

Målgruppe: Aksjonærer, styremedlemmer og ledende ansatte som har en rolle i selskapet og som skal samhandle med styret. Personer som er i en eier- eller styreposisjon, eller personer som ønsker å bli valgt inn i et styre.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-

Styret og selskapets forretningsmessig bruk av sosiale medier

Programnummer: 401
 Mål:Deltakerne skal få en oversikt over forretningsmessig bruk av forskjellige sosiale medier. Kurset vil gi deltakerne innsikt i betydningen av selskapets aktivitet på sosiale medier. Spesielt gjennomgås betydningen sosiale medier har for selskapets omdømme, og viktigheten av en velfundert strategi for bruk av sosiale medier. Deltakerne vil få en oversikt over forretningsmulighetene sosiale medier representerer, og forstå hvordan disse kan anvendes. Kurset gir et godt grunnlag for overordnet å vurdere fordeler og ulemper ved selskapets bruk av sosiale medier.

Målgruppe: Aksjonærer, styremedlemmer og ledende ansatte som har en rolle i selskapet og som skal samhandle med styret. Personer som er i en eier- eller styreposisjon,eller personer som ønsker å bli valgt inn i et styre.

Gjennomføres på en dag

Pris kr: 3 900,-