• Samhandling mellom Eier(e), Styret og Daglig leder er avgjørende i utøvelse av troverdig ledelse.

  Samhandling som skaper troverdig ledelse

 • Eierstyring som sikrer og utvikler verdier. Vi er en ressurs for eier gjennom kompetanseutvikling, samtalepartner/ rådgivning og konsultoppdrag

  Troverdig eierstyring som sikrer og utvikler verdier

 • Vi er en ressurs for styre gjennom kompetanseutvikling, samtalepartner/ rådgivning og konsultoppdrag

  Troverdig styrearbeid som skaper resultater

 • Daglig ledelse som skaper gjennomføringskraft. Vi er en ressurs for daglig leder gjennom kompetanseutvikling, samtalepartner/ rådgivning og konsultoppdrag

  Troverdig daglig ledelse som skaper gjennomføringskraft

 • KOMPETANSEUTVIKLING - KURS

  Målrettet kompetanseutvikling

https://www.styringspartner.com/wp-content/themes/styringspartner/images/shadow-1.png

Troverdig ledelse skaper verdier

Ta kontakt og hør de gode historiene skapt med

samhandling, entusiasme, engasjement og kompetanse

(…bl.a. om gründerne som ble millionærer, selskapet som restrukturerte og mangedoblet sin verdi, eksportørene som sikret seg i krisetider…)

En ressurs for eiere, styrer og daglig ledelse innen troverdig eierstyring og selskapsledelse: Vår visjon: økt verdiskaping for eiere, ansatte og samfunn gjennom troverdig ledelse
Vår misjon: sette våre kunder i stand til å ta flest mulige rette beslutninger på rett måte på rett tid
Våre tjenester er innen aktiv styring og ledelse, konsulent og kompetanseutvikling
 Vi er en ressurs for private og offentlige eiere, styrer og daglig ledere
Vi skaper entusiasme, engasjement og gjennomføringskraft – og kan vise til gode resultater
Vi skaper synergier fordi vi har ulike virksomheter som kunder – men ingen konkurrerende
Vi arbeider i spennet fra gründerbedrifter til større konsern
Det er ingen geografisk begrensning for gjennomføring av oppdrag

Les mer:

TROVERDIG EIERSTYRINGsom sikrer og utvikler verdier
TROVERDIG STYREARBEIDsom skaper resultater
TROVERDIG DAGLIG LEDELSEsom skaper gjennomføringskraft
SAMHANDLINGsom forutsetning for troverdig ledelse

Styreledelse, familiebedrift
”… en viktig samarbeidspart som gir oss trygghet for at virksomheten drives optimalt og sikrer mine verdier som eier. Sånn kan jeg som eier og fagmann konsentrere meg om kjernevirksomheten”

Samhandling
”… prosessen med rolleavklaring mellom eierne, styret og administrasjonen var veldig bra. Det gav meg troen på å satse videre.”

Innovasjon og strategi
”… gjennomgangen av vår struktur i strategiarbeidet gav oss ny kompetanse og en tydelig strategiplan som er lett å kommunisere”